23:23     24/07/2014   Tbilisi.gov.ge
   
 
 

ქალაქებისა და ტერიტორიების მდგრადი განვითარების საერთაშორისო მეთოდიკის შესწავლა და თანამედროვე რეალიებთან ადაპტაცია თანამედროვე ქართული ურბანისტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანაა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ინიციატივით, თბილისი მერიისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის“  ხელშეწყობით, დღეს ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია  „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ გაიხსნა. კონფერენცია მიზნად ისახავს:

•      საქართველოში არქიტექტურისა და ურბანისტიკის სფეროში არსებული კრიზისის  გამომწვევი ფაქტორების გამოვლენას მდგრადი განვითარების კონტექსტში;

•      ქალაქთმშენებლობითი პრობლემების აღმოფხვრისადმი მიძღვნილ პროფესიულ დისკუსიებში საზოგადოების ფართო ფენების, მათ შორის უმაღლესი სახელისუფლებო სტრუქტურების და მოსახლეობის ჩართვას;

•      ქართული არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის პრობლემატიკის უცხოელ კოლეგებთან წარმოჩენას და ამ პრობლემების გადაჭრის პროცესში ურბანისტების და არქიტექტორების სოციალური როლის განსაზღვრას და დამკვიდრებას;

•      სხვადასხვა ქვეყნის ურბანისტებსა და არქიტექტორებს შორის პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას და ერთიან საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრაციას.

კონფერენციას თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე დაესწრო.


სიახლე
11 ივლისი 2014  
 
 

28 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით,  ტექნოლოგიური პროცესებით გათვალისწინებული სარემონტო სამუშაოებისა და გამწევი ბაგირის შეცვლასთან დაკავშირებით, „რიყე-ნარიყალას“ საბაგირო გზა დროებით შეწყვეტს მუშაობას. რიყისა და ნარიყალას დამაკავშირებელი საბაგირო 2012 წლიდან ემსახურება თბილისელებსა და დედაქალაქის სტუმრებს. გახსნის დღიდან დღემდე საბაგირო 1 298 124 მგზავრს მოემსახურა. აღნიშნული გეგმიური სამუშაოების განხორიცელებაც სწორედ მგზავრების უსაფრთხო და კომფოტული გადაადგილებისთვის ხორციელდება.

სიახლე
27 აპრილი 2014  
 
 

გუშინ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ ფაქტიურად დაადასტურა, რომ განვლილი პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტის არ დამტკიცება მხოლოდ და მხოლოდ მათი უარგუმენტაციო პოლიტიკური კაპრიზი იყო. ცალსახაა, რომ მათ შეეძლოთ იანვრის დასაწყისშივე გადაედგათ აქტიური ნაბიჯები და  თბილისის ბიუჯეტი დაემტკიცებინათ, თუმცა თბილისის მერია მიესალმება მათ მიერ გადადგმულ,  დაგვიანებულ ნაბიჯს.მიუხედავად მათი განცხადებისა, რომ საკრებულოს ,,ქართული ოცნების" უმრავლესობის მიერ შედგენილი ბიუჯეტი  თბილისელების ინტერესებზე ორიენტირებული იქნებოდა, თბილისის მერიის მიერ საკრებულოში წარდგენილი ბიუჯეტის მეოთხე ვარიანტისგან განსხვავებით, მათ მიერ წარმოდგენილ  ბიუჯეტის საბოლოო პროექტში  სოციალურ პროგრამებზე  10 მილიონი ლარით ნაკლები თანხაა გათვალისწინებული, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამა 5 მილიონი ლარით ნაკლები თანხით დაფინანსება, ხოლო  ახალი ავტობუსების შესაძენა საერთოდ არ არის გათვალისწინებული 2014 წლის ბიუჯეტში.მიგვაჩნია, რომ ამ  პერიოდის განმავლობაში თბილისელებს   შეექმნათ მწვავე სოციალური თუ სხვა ტიპის პრობლემები და შესაბამისად არ ვაპირებთ მათი ინტერესების შელახვის ხარჯზე ავყეთ საკრებულოს უმრავლესობას პოლიტიკურ კინკალობაში და მზად ვართ დამტკიცების შემდეგ ვიმუშავოთ აღნიშნული ბიუჯეტის შესაბამისად. ეს პოზიცია განპირობებულია  იმით, რომ ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობით გამოწვეული პრობლემები გაცილებით მწვავეა ვიდრე ის პრობლემები რასაც შექმნის ,,ქართული ოცნების" მიერ შემუშავებული ბიუჯეტი.

სიახლე
7 მარტი 2014  
 
 

ე.წ ,,პანორამა თბილისის“ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება 2014 წლის 7 აპრილს, 14 საათზე, სასტუმრო ,,Holiday Inn"-ის (ყოფილი სასტუმრო ,,აჭარა") საკონფერენციო დარბაზში. სხდომაზე უზრუნველყოფილი იქნება დაინტერესებული პირების მონაწილეობა განხილვაში.  ამასთან, თბილისის მერია კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მხარს უჭერს დედაქალაქში სამშენებლო-საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას, თბილისის უბნების რეაბილიტაციასა  და  თვისობრივ განახლებას, მისი ისტორიულად ჩამოყალიბებული თვითმყოფადი სახის მაქსიმალურად შენარჩუნების პირობით. შესაბამისად, თბილისის მერია იმედს გამოთქვამს, რომ დაინტერესებული პირების მონაწილეობა ხელს შეუწყობს კანონმდებლობის შესაბამისად სწორედ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას.

სიახლე
4 აპრილი 2014  
 
 

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ, დღეს გავრცელებული განცხადება თითქოს შპს ,,გუდაური სქი რესორტი“-ს დაკისრებულის ჯარიმისგან გათავისუფლება არანაირ კავშირში არ არის საქართველოს მთავრობის მიერ, მიღებულ გადაწყვეტილებასთან და მათ მთავრობას მიმართეს მას შემდეგ, რაც ჯარიმა დაეკისრათ, არის სრული სიცრუე და ფაქტების დამახინჯება. აღნიშნული ადასტურებს, საგამოძიებო სამსახურის ტენდენციურობას და მხოლოდ ცენტრალური მთავრობის პოლიტიკური დაკვეთის შერსრულების მცდელობას. კერძოდ, 2011 წლის 12 ივლისს ქ.თბილისის მთავრობასა და შპს „გუდაური სქი რესორტს“ შორის გაფორმდა  ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ძალაში შევიდა საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 31 აგვისტოს №31/08/05 განკარგულების საფუძველზე. ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით, შპს „გუდაური სქი რესორტს“ საკუთრებაში გადაეცემულ  მიწის ნაკვეთებზე  უნდა განეხორციელებინა არანაკლებ 5 000 000 (ხუთი მილიონი) აშშ დოლარის ინვესტიცია, საიდანაც არანაკლებ 1 500 000 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიცია უნდა განხორციელებულიყო საქართველოს პრეზიდენტთან შეთანხმებიდან 18 თვის ვადაში ანუ 2013 წლის 1 მარტამდე.

2012 წლის 2 ნოემბერს ქ.თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს მომართა შპს „გუდაური სქი რესორტის“ დირექტორმა და ითხოვა 2011 წლის 12 ივლისის პირდაპირი მიყიდვის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და 1 500 000 აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიციის ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 18 თვის განმავლობაში განხორციელების ვალდებულებისგანს გათავისუფლება.  დოკუმენტაცია შემდგომი სამართლებრივი პროცედურების გავლის მიზნით ქ. თბილისის მთავრობამ გადააგზავნა საქართველოს ცენტრალური  მთავრობის კანცელარიაში 2012 წლის 28 დეკემბერს ანუ ინვესტორის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის ამოწურვამდე 2 თვით ადრე.  საქართველოს მთავრობამ, იქ არსებული ბიუროკრატიული თუ სხვა ხელოვნური შეფერხებების გამო, ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო საკითხის უწყებაში შესვლიდან 5 თვის გასვლის შემდეგ, 2013 წლის 14 ივნისს. ცვლილების თანახმად, კომპანია გათავისუფლდა 1 500 000 აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიციის ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 18 თვის განმავლობაში განხორციელების ვალდებულებისგან. თუმცა აღნიშნული ცვლილების შეტანამდე ინვესტორს, რომელმაც კეთისინდისიერად, ვადის დარღვევამდე მოითხოვა ცვლილების განხორციელება, დაერიცხა პირგასამტეხლო 193 500 აშშ დოლარის ოდენობით.

სწორედ საქართველოს ცენტრალური მთავრობის გადაწყვეტილებამ, გაეზიარებინა ინვესტორის თხოვნა და ქ. თბილისის მთავრობის შუამდგომლობა, მისცა თბილისის მთავრობას საშუალება მიეღო გადაწყვეტილება ინვესტორის დაკისრებული ჯარიმისგან გათავისუფლების შესახებ, რადგანაც ხელსეკრულებაში შეტანილი ცვლილების შედეგად აღარ არსებობდა ის საფუძველი, რის გამოც ინვესტორს დაეკისრა ჯარიმა.

შესაბამისად, ნათელია საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან საზოგადოების კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, რაც სამწუხაროდ ქ. თბილისის მერიის მიმართ მათ არაერთხელ განუხორციელებიათ.

 

 

სიახლე
4 ივნისი 2014  
 
 

ქალაქებისა და ტერიტორიების მდგრადი განვითარების საერთაშორისო მეთოდიკის შესწავლა და თანამედროვე რეალიებთან ადაპტაცია თანამედროვე ქართული ურბანისტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანაა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ინიციატივით, თბილისი მერიისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის“  ხელშეწყობით, დღეს ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია  „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ გაიხსნა. კონფერენცია მიზნად ისახავს:

•      საქართველოში არქიტექტურისა და ურბანისტიკის სფეროში არსებული კრიზისის  გამომწვევი ფაქტორების გამოვლენას მდგრადი განვითარების კონტექსტში;

•      ქალაქთმშენებლობითი პრობლემების აღმოფხვრისადმი მიძღვნილ პროფესიულ დისკუსიებში საზოგადოების ფართო ფენების, მათ შორის უმაღლესი სახელისუფლებო სტრუქტურების და მოსახლეობის ჩართვას;

•      ქართული არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის პრობლემატიკის უცხოელ კოლეგებთან წარმოჩენას და ამ პრობლემების გადაჭრის პროცესში ურბანისტების და არქიტექტორების სოციალური როლის განსაზღვრას და დამკვიდრებას;

•      სხვადასხვა ქვეყნის ურბანისტებსა და არქიტექტორებს შორის პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას და ერთიან საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრაციას.

კონფერენციას თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე დაესწრო.


სიახლე
11 ივლისი 2014  
 
 

საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო მსჯელობა ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე წარდგენილი   კანონპროექტის  განხილვა, რომლითაც გაუქმდება კანონში მათ მიერ, შეტანილი  ანტიკონსტიტუციური და დისკრიმინაციული ჩანაწერი, რომელიც ითვალისწინებდა  ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების მასობრივ უსაფუძვლო გათავისუფლებას სამსახურიდან.  
თბილისის მერიამ თავიდანვე შეაფასა ასეთი რეგულაცია ცალსახდ უკანონოდ და ანტიკონსტიტუციურად, რაც უხეშად არღვევდა ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ  შრომის უფლებას.
მისასალმებელია, რომ თბილისის მერიისა და  საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, საკონსტიტუციო სარჩელების შეტანამ, ასევე  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  აქტიურმა ჩართულობამ და ძალიხმევამ ამ მიმართულებით თავისი შედეგი გამოიღო და საქართველოს პარლამენტი გვიან, მაგრამ მიხვდა დაშევებულ შეცდომას და აპირებს გამოასწოროს იგი.
ვიმედოვნებთ, რომ  საქართველოს პარლამენტი, წარდგენილ კანონპროექტს განიხილავს და მიიღებს უმოკლეს ვადებში, ხოლო მომავალში შეცდომების თავიდან ასაცილებლად მსგავსი ანტიკონსტიტუციური და ადამიანის უფლებების შემზღუდავი კანონები მიღებული არ იქნება პროფესიულ წრეებთან სათანადო კონსულტაციის გარეშე. 

სიახლე
14 მაისი 2014  
 
 

დედაქალაქის მთავრობის დადგენილებით, 21 ივნისიდან თბილისის საქალაქო მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება საზაფხულო რაოდენობებზე გადავიდა. მთლიანი მინიმალური გასვლა გათვალისწინებულია 396 ერთეულით. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის ნაწილი დედაქალაქში რჩება, ზოგიერთ მატშრუტებზე რაოდენობებში განხორციელდა კორექტირება და ბოლო 2 წელია თბილისში დაგეგმილზე მეტი მოძრაობს. ამჟამად მოსახლეობის გადაადგილებას ემსახურება 481 ერთეული. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პერიოდში, საგამოცდო ცენტრებში მიმსვლელთა დროული გადაადგილების მიზნით, ცენტრების მიმართულებით მოძრავ მარშრუტებს 30 ავტობუსი დაემატა. 16 ივლისიდან მითითებულ რაოდენობას დააკლდება 30 ავტობუსი და ქალაქის მასტაბით 451 ერთეული იმოძრავებს. 
მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩვეულ განრიგს 16 სექტემბერს დაუბრუნდება.

სიახლე
8 ივლისი 2014  
 
 

KOLGA TBILISI PHOTO 2014 წლის ფოტოკვირეული 1 მაისს, 20:00 საათზე იწყება.  საერთაშორისო ფოტოკონკურსი „ქოლგას“ წლის საუკეთესო ფოტოების გამოფენით და გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალით დაიწყება. 2014 წლის ფოტოკვირეულის ფორმატი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა და ფოტოკონკურსი “ქოლგას” გამოფენის გარდა, 1 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით 12 საერთაშორისო და ადგილობრივ ჯგუფურ და ინდივიდუალურ ფოტოგამოფენას უმასპინძლებს. წარმოდგენილი იქნება ნათან დვირის (აშშ), კლაუდიო კამბონის (იტალია), დამ პანჩუკის (პოლონეთი), ფაუსტო პოდავინის (იტალია), დირკ გებჰარდტის (გერმანია), დინა ოგანოვას (საქართველო), ირმა შარიქაძის (საქართველო), და თანამედროვე ქალი ფოტოგრაფების რჩეული ნამუშევრების გამოფენები. ასევე, KOLGA TBILISI PHOTO მასპინძლობს პოლონელი არტისტების პროექტს აღმოსავლეთ ევროპის ქუჩის ფოტოგრაფიის შესახებ “Eastreet”, საერთაშორისო ფოტოგრაფების ნამუშევრებს “ევრომაიდანის” შესახებ და National Geographic საქართველოს გამოფენას: 2013 წელი ფოტოებით.
KOLGA TBILISI PHOTO-ს ფარგლებში, ასევე, წარმოდგენილი იქნება ჯემალ კასრაძის რჩეული ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით “საქართველო 80-90-იან წლებში”, რომელსაც ქართული ფოტოხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის „KOLGA TBILISI PHOTO“ და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო გადასცემს ალექსანდრე როინაშვილის ტრადიციულ პრიზს და პრემიას.
ფოტოკვირეულის განათლების სექცია მოხარულია, რომ 2014 წელს მასპინძლობს საერთაშორისო ფოტოექსპერტების 7 ვორქშოფს, რომელიც ბრიტანეთის საბჭო საქართველოს და ისრაელის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უფასოა საქართველოს მოქალაქეთათვის.
ფოტოკვირეულის დეტალური პროგრამის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს www.kolga.ge. ქოლგა თბილისი ფოტო 2014-ს წარმდგენია ADJARANET.COM, გენერალური სპონსორი: თიბისი ბანკი, სპონსორი: ჯეოსელი. მუდმივი პარტნიორი - თბილისის მერია, მხარდამჭერი - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, პარტნიორები:ფოტო სამყარო, ბრიტანეთის საბჭო, პროპაგანდა ქონსალთინგი, არდი ჯგუფი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ზ. წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, დიზაინ სტუდია არტ ავენიუ, ჯორჯიან ივენთს. მედია პარტნიორები: რუსთავი 2, არტარეა, რადიო "კომერსანტი", ჟურნალები "ტაბულა" და National Geographic-ი საქართველო. ფოტოკონკურსის შესახებ:
საერთაშორისო ფოტოკონკურსი “ქოლგა” უკვე 13 წელია, რაც ყოველწლიურად წარმატებით მიმდინარეობს, წლევანდელ ფოტოკონკურსში მონაწილეობა მსოფლიოს 38-მდე ქვეყნის ფოტოგრაფმა მიიღო, წლის საუკეთესო ფოტოები კი 5 000-მდე ფოტოდან შეირჩა. საქართველო, საფრანგეთი, პორტუგალია, გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, ბანგლადეში, ფილიპინები, უკრაინა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ლიბანი, ფინეთი, საბერძნეთი, ავსტრია, ყირგიზეთი, ჰოლანდია, რუსეთი, ირანი, იაპონია, შვედეთი, ბელარუსია, უნგრეთი, ლატვია, ირლანდია, ბელგია, პოლონეთი, ესპანეთი, აზერბაიჯანი, ჩეხეთი, ჩინეთი, მექსიკა... ეს მხოლოდ მოკლე სიაა იმ ქვეყნებისა საიდანაც მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ფოტოკონკურსზე KOLGA AWARD 2014!
წელს ფოტოკონკურსი “ქოლგას” საპრიზო ფონდი 6 000 აშშ დოლარის ოდენობით თბილისის მერიამ დააწესა და ეს თანხა ოთხ ნომინაციაში გამარჯვებულებს თანაბრად გაუნაწილდებათ. ფოტოკონკურსის წლევანდელი სიახლეა ნომინაცია "ჯეოსელის" მობილური ფოტო. "ჯეოსელის" მობილური ფოტო ნომინაციის კატეგორიაში გამარჯვებულ საუკეთესო მობილური ფოტოების ავტორებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზი "ჯეოსელისგან" მობილური ტელეფონი Iphone 5 S.

სიახლე
28 აპრილი 2014  
 
 

ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში თბილისის კულტურის დღე გაიმართა. კულტურულ ღონისძიებებს ვენის შპიტელბერგის თეატრმა უმასპინძლა, სადაც მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ თითების თეატრის წარმოდგენა ენახათ, დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინო და გაცნობოდნენ ქართულ, ნაციონალურ კოსტიუმებს. იმავე საღამოს ქართული პოლიფონიური მუსიკისა და ქართველი ჯაზმენების კონცერტი გაიმართა. ვენაში თბილისის კულტურის დღის ფარგლებში, გამართულ ღონისძებებს თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე დაესწრო.

სიახლე
7 ივლისი 2014  
 
 

2014 წლის 27 მარტს,  თბილისის მერიაში  შემოვიდა განცხადება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ლანდშაფტის საკმაოდ მოცულობით ტერიტორიაზე  განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამუშავების მოთხოვნით,  რაც  თავის მხრივ უკავშირდება  მოცემული ტერიტორიების შემდგომ სამშენებლო განვითარებას - ე. წ  ,,პანორამა თბილისის" პროექტის განხორციელებას.
საკითხის განხილვას, რომელიც  საჯაროდ გაიმართა, დაინტერესებულ პირთა ფართო სპექტრის მონაწილეობით, ესწრებოდნენ ასევე თავად პროექტის იდეის ავტორები, რომელთაც სრულად მიეცათ შესაძლებლობა წარმოედგინათ მათი მოსაზრებები და დაესაბუთებინათ მოთხოვნის საფუძვლიანობა, რომლის ირგვლივაც უნდა აღინიშნოს,  რომ   უამრავი კითხვა გააჩნდათ, როგორც  საკითხის განმხილველი კომისიის წევრებს, ასევე  განხილვაზე დამსწრე საზოგადოებას.
იქიდან გამომდინარე, რომ განმცხადებლის მიერ, წარმოდგენილი  მასალებითა და დოკუმენტაციით საერთოდ არ იყო დასაბუთებული წარდგენილ მასშტაბურ პროექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების გასაცემის მიზანშეწონილობა, თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიამ იმსჯელა  და ერთხმად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომლის თანახმად, თანაინვესტირების ფონდს უარი ეთქვა მთაწმინდის რაიონში, კოჯრის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქგეგმარებითი პირობების გაცემაზე.
კომისიამ განმცხადებელს რეკომენდაციები მისცა, რომელთა გათვალისწინებისა და სხვა საჭირო მასალის წარმოდგენის შემდეგ, საბჭოს შესაძლებლობა ექნება იმსჯელოს დაყენებული მოთხოვნის შესახებ. კერძოდ:

 

  • წარმოდგენილი კონცეფციიდან გამომდინარე, თავისი მასშტაბურობით პროექტი პირველ ეტაპზე ქალაქგეგმარებითი და ტექნიკურ–ეკონომიკური კუთხით კვლევა–დასაბუთებას საჭიროებს, ასევე მნიშვნელოვანია მოხდეს ტერიტორიის სწორად შერჩევა ქალაქგეგმარებითი კუთხით შედარებითი კვლევა-ანალიზის საფუძველზე.

 

  • დღეს, თბილისს დასაბუთებული მოთხოვნილების არსებობის შემთხვევაში, გააჩნია პოტენციალი ალტერნატიულ ტერიტორიებზე მსგავსი პროექტების განსახორციელებლად. მაგალითად:

 

 1. რკინიგზის გადატანით ქალაქის ცენტრში გამონთავისუფლდება დაახლოებით 80 ჰექტარი ტერიტორია, რაც იძლევა ქალაქის ახალი ცენტრის, სასტუმრო კომპლექსისა და ბიზნესცენტრის დაგეგმარების საშუალებას ჯანსაღი ინფრასტრუქტურით, რომელიც უმტკივნეულოდ გახდება ქალაქის ორგანიზმის სრულყოფილი ნაწილი და სტიმულს მისცემს მიმდებარე ტერიტორიების განვითარებას.

 2. ასევე შესაძლებელია შეირჩეს ჩუღურეთის რაიონში ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე (არსენალის მთა) ფერდობზე არსებული ყოფილი არსენალის ტერიტორია ანალოგიური იდეის „პანორამული ხედებით თბილისზე“ განხორციელება, საიდანაც საინტერესო ხედები იხსნება ისტორიული თბილისის პანორამით. გარდა ამ უპირატესობისა, აღნიშნულ ტერიტორიას გააჩნია შემდგომი განვითარების პერსპექტივა, თბილისის ზღვის მხარეს ბუნებრივი სარეკრეაციო სივრცისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. არანაკლებ საინტერესოა ამ  მიმართულებით თბილისის ზღვის მიმდებარედ უკვე აქტიურად განვითარებადი სარეკრეაციო სივრცე.

იმისათვის, რომ საბოლოოდ შერჩეული ტერიტორიისთვის დამუშავდეს   განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება განმცხადებელმა ასევე უნდა წარმოადგინოს კვლევა, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

 

ა) პირველ ეტაპზე ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას, მათ შორის საპროექტო კონცეფციის ძირითად მიზნებს, ამოცანებსა და დაგეგმარების მიზანშეწონილობას, მოთხოვნილების აუცილებლობისა და შერჩეული ტერიტორიის უპირატესობის დასაბუთება–ანალიზს.

ბ) შერჩეული საპროექტო ტერიტორიის ორთოფოტო სურათი არსებული მდგომარეობით და ტერიტორიის ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველ ფოტოები.

გ) საპროექტო ტერიტორიის ტოპოგეოდეზიური რუკა.

დ) საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი გეოლოგიური და სეისმური მონაცემები.

ე) საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი კლიმატური (ბუნებრივი ნალექების, ქარის,          მზის გამოსხივების) მონაცემები.

ვ) საპროექტო ტერიტორიის არსებული ბუნებრივი ფასეულობების მონაცემები.

ზ) საპროექტო ტერიტორიის ისტორიული კვლევა.

თ) საპროექტო ტერიტორიის ეკოლოგიური და გამწვანების მონაცემები.

ი) საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ საინჟინრო ინფრასტრუქტურა და მოსალოდნელი ცვლილებები ქალაქის ქსელებზე დატვირთვის გაზრდასთან დაკავშირებით.

კ) საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ძირითადი გამჭოლი გზებისა და ქუჩების     ქსელი, ტრანსპორტის ანგარიშები და მოსალოდნელი დატვირთვები ქალაქთან დამაკავშირებელ სატრანსპორტო არტერიებზე და კვანძებზე.

ლ) საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა  მონაცემები.

 

 

 

 

 

სიახლე
24 აპრილი 2014  
 
 

23–27 ივნისს თბილისში ევროპული ინიციატივის – „მერების შეთანხმების“ ფარგლებში,  მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული ტარდება. თბილისის მერიის, როგორც „მერების შეთანხმების“ ერთ-ერთი ხელმომწერის ინიციატივით, 26–27 ივნისს, ენერგოეფექტურობის კონფერენცია - “მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  2014” ტარდება, რომლის ფარგლებში დღეს, სხვადასხვა შეხვედრები გაიმართა.
კონფერენციის მონაწილეებმა საბინაო  და მომსახურების სექტორში განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები განიხილეს. 
კონფერენციას თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, ასევე ამ სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები და  უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები დაესწრნენ.

სიახლე
26 ივნისი 2014  
 
 

თბილისის საკრებულოს განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც თბილისში მდებარე მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის თითოეულზე 10 000 ლარის გამოყოფას ეხება, გვინდა ავღნიშნოთ, რომ ამ ეტაპზე დედაქალაქის ბიუჯეტში შესაბამისი რესურსი არ არსებობს, ასევე მიმდინარე ეტაპზე შეუძლებელია ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება და შესაბამისი პროგრამების ზრდა, რადგან მოქმედი კანომდებლობის მიხედვით, არჩევნებამდე 60 დღის განმავლობაში, ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა შეზღუდულია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ თბილისის მერია ტრადიციულად ახორციელებდა და ახორციელებს თბილისში მოქმედი მართლმადიდებლური ტაძრებისა და სხვა რელიგიური კონფესიების მხარდაჭერას კონკრეტული პროექტების მიხედვით, რისთვისაც 2013 წელს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად მიიმართა 1 542 462 ლარი, 2014 წელს კი უკვე გამოყოფილია 735 000 ლარი.
თბილისის მერია კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის მზადყოფნას იმოქმედოს საპატრიარქოსთან შეთანხმებით და საჭიროების შემთხვევაში კანონმდებლობის შესაბამისად, თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დედაქალაქის ბიუჯეტში მართლმადიდებლური ტაძრებისა და სხვა  რელიგიური კონფესიების მხარდაჭერის მიზნით.

სიახლე
23 აპრილი 2014  
 
 

1. საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო აცხადებს ბავშვების რეგისტრაციას 2014-2015 სასწავლო წლისთვის. 

  • 1 ივლისიდან -  5 ივლისამდე რეგისტრაციას გაივლლიან იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების 2-6 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს, ასევე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები და ს.ს.ი.პ "სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო" -ს ფილიალის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები (შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულების) მოწერილობის საფუძველზე.
    • 5 ივლისიდან - 10 ივლისამდე დარეგისტრირდებიან უკვე რეგისტრირებული ბავშვების დედმამიშვილები.
    • 10 ივლისიდან დარეგისტრირდება უწყვეტად ყველა ბავშვი
    • რეგისტრაცია დაიწყება 09:00 საათზე ვებ-გვერდზე: www.kids.org.ge

 

2. ახალი 2014-2015 სასწავლო - სააღმრზდელო წლისათვის, ბაგა-ბაღებში ელექტრონული რეგისტრაცია შესაძლებელია ბავშვებისათვის, რომლებიც 2014 წლის 8 სექტემბრისთვის არიან 2 წლის, ასევე, ბავშვები რომლებსაც 8 სექტემბრისთვის არ შესრულებიათ 6 წელი.


სიახლე
24 ივნისი 2014  
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარის  ირაკლი შიხიაშვილის მიერ, საინფორმაციო სააგენტო  „კომერსანტთან“  გაკეთებული განცხადება, თითქოს ქალაქის განვითარების სტრატეგიის გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, თბილისის მერის მოადგილესთან ირაკლი აბესაძესთან შეხვედრა გაიმართა, არ შეესაბამება სიმართლეს.  აღნიშნული ინფორმაცია არის ტყუილი. არანაირი შეხვედრა ე.წ.“ ხრუშჩოვკების" თემასთან დაკავშირებით, მერიაში არ გამართულა.

სიახლე
22 აპრილი 2014  
 
 

თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე დღეს, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ ინგლისის ქალაქ ბორნმუთის მერის მოადგილეს - როდნი კუპერს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქალაქს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს და განათლების სფეროში ურთიერთობების დამყარების, ბიზნეს წრეებს შორის კავშირების ხელშეწყობის, მუნიციპალური მომსახურების დარგში გამოცდილების გაზიარებისა და სხვა სახის ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელების საკითხებზე იმსჯელეს.  

სიახლე
19 ივნისი 2014  
 
 

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, შპს „მანის“ დირექტორების პასუხისგებაში მიცემის შესახებ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისას თითქოს აღმოჩენილი დარღვევების გამო. ამასთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე მითითებულია, რომ ამ საწარმოს თბილისის მერიისთვის შესრულებული აქვს კონცერტის საორგანიზაციო სამუშაოები, რომელთა საერთო ღირებულებაც შეადგენს 1 566 521 ლარს.
ზემოაღნიშნული ინფორმაცია სრული აბსურდია და საზოგადოების დეზინფორმირების მცდელობაა. ამ მიზანმიმართული პროვოკაციის ავტორები, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავენ თბილისის მერიის დისკრედიტაციას სრულიად უსაფუძვლო და გამოგონილი ინფორმაციის გავრცელებით, რაც საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად გახშირებული პოლიტიკური ზეწოლის გაგრძელებად უნდა მივიჩნიოთ.
განვმარტავთ, რომ თბილისის მერიას არასდროს უსარგებლია შპს „მანის“ მომსახურებით. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ არც ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის პროკურორის, ლევან ჯალაღანიას, მიერ შედგენილ დადგენილებაში პირის ბრალდების შესახებ არის რაიმე ნათქვამი ამ საწარმოს საქმიანობის კავშირზე თბილისის მერიასთან. შესაბამისად, მოვუწოდებთ აბსურდული და პროვოკაციული „ცნობის“ ავტორებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან შეწყვიტონ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და თუ არსებობს აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ  ის ან/და ასახონ შესაბამის სამართლებრივ აქტებში.

 

 

სიახლე
11 აპრილი 2014  
 
 

თბილისის მერიის ინიციატივით, ილუსტრილებული წიგნი: „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე“ გამოიცა. მაღალი ხარისხის, დასურათებულ კატალოგში ბოლო წლების განმავლობაში, თბილისის მერიის მიერ, ქალაქის ძველი უბნებში განხორციელებული  სარეაბილიტაციო სამუშაოებია აღწერილი. წიგნი გამოიცა, რათა დოკუმენტურად იქნას შემონახული თბილისის უახლესი ისტორია და მომავალ თაობებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ დეტალურად გაეცნონ ყველა იმ სამუშაოს, რომელიც თბილისის განახლებისა და გალამაზებისთვის მიმდინარეობდა.
წლების განმავლობაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა უძველეს უბნებს, ქუჩებსა და მოედნებს. კაპიტალურად შეკეთდა საცხოვრებელი სახლები, გამოიცვალა კომინიკაციები, დამონტაჟდა განათების სისტემები და თბილისის კოლორიტულმა უბნებმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა.
აღნიშნული წიგნის პრეზენტაცია დღეს, „ლეღვთახევში“ გაიმართა. ღონისძიებას თბილისის მერიის წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ.

სიახლე
14 ივნისი 2014  
 
 

თბილისის 5 რაიონის გამგებელი დღეს, ისევ საგამოძიებო ორგანოში დაიბარეს. ამჟამად თბილისის მერიაში შემოსულია თბილისის ფინანსური პოლიციის მეორე, მესამე, მეოთხე სამმართველოები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველო, მთავარი პროკურატურა და თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისია, რომელიც ერთდროულად 5 სამსახურს ამოწმებს. ,,ანძის გარეგანათების გათიშვის" აბსურდულ საქმეზე უკვე მეორეჯერ დღეს დაკითხვაზე დაბარებულები არიან რაიონის გამგებლები.
ცალსახაა, რომ ამ ვითომ გამოძიებისა თუ შემოწმების მიზანი, რომელიც წინაასაარჩევნო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად გააქტიურდა, კვლავ პოლიტიკური ზეწოლა და ხელების გადაგრეხვის პროცესის გაგრძელებაა. მიზანი კი ნათელია, საარჩევნო პროცესს ჩამოაშორონ ის ადამიანები, ვინც თავისი პროფესიონალიზმისა თუ გაწეული სამუშაოდან გამომდინარე, განსაკუთრებით რაიონის გამგებლები, არჩევნებისას მათ რეალურ კონკურენტებად აღიქმებიან და მეორეს მხრივ, საკრებულოს ,,ქართული ოცნების" უმრავლესობის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ახირების გამო, ჩაგდებული ბიუჯეტით თბილისელებისათვის გამოწვეული პრობლემების გადაფარვა.
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას ნაცვლად ჩვენი დაშინების მცდელობისა, აკეთონ რეალური საქმე თბილისელებისათვის, ნუ იქნებიან ირაკლი შიხიაშვილის ახირებების დამცველები, რაც თბილისში თვითმმართველობის გაუქმებას გულისხმობს და სულ ცოტა თბილისის მერიას მაინც ნუ შეუშლიან ხელს საქმის კეთებაში. 

სიახლე
5 მარტი 2014  
 
 

გლდანში, სარაჯიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მოძრაობის განტვირთვის მიზნით, თბილისის მერია ახალი კვანძის მოწყობას იწყებს. პროექტის ფარგლებში, შეშელიძის ქუჩიდან ავჭალის მიმართულებით, გლდანის ხიდების გავლით, სატრანსპოტო საშუალებები  ახალი პანდუსებით იმოძრავებენ. სულ ორი პანდუსი მოეწყობა, რომელიც სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილებას შეუზღუდავად უზრუნველყოფს. პროექტის განხორციელების შემდეგ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობა გამარტივდება და მნიშვნელოვნად განიტვირთება. სამუშაოები მიმდინარე წლის ზაფხულის ბოლოს დასრულდება.
ახალი პანდუსების სამშენებლო სამუშაოები დღეს, თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურების უფროსებმა დაათვალიერეს.

სიახლე
12 ივნისი 2014  
 
 

დღეს, დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომლის გადაწყვეტილებით, თბილისის მერია უკრაინაში დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით, ექიმების გამგზავრებას დააფინანსებს. აღნიშნული თხოვნით ექიმებმა თბილისის მერიას დღეს მომართეს.

სიახლე
21 თებერვალი 2014  
 
 

მას შემდეგ, რაც საკრებულოს თავმჯდომარემ და უმრავლესობამ თბილისის მერის მოადგილეს დაუდასტურეს, რომ ანძის განათებისა და რეაბილიტიაციის თანხა მათთვის აღარ წარმოადგენს ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის მიზეზს, თბილისის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ანძის განათება ჩართო. ანძის განათების გამორთვა არ იყო მერიის თვითმიზანი, ყოველივე ეს განპირობებული იყო, რომ საბიუჯეტო განხილვების პროცესი გააქტიურებულიყო და საკრებულოს უმრავლესობას ეგრძნო პასუხისმგებლობა, დაუმტკიცებელი ბიუჯეტით თბილისელებისთვის გამოწვეულ პრობლემებზე. ამ ეტაპზე ანძის განათების გამორთვით აღნიშნული მიზანი მიღწეულია.ასევე გვინდა საჰაერო ნავიგაციის განცხადებას გამოვეხმაურით. ეს უწყება ცრუობს, რადგან შესაბამის შუქურას გარე განათებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. გვაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ მათ ეს  მერიის დაშანტაჟების მიზნით, შეგნებულად ჩაიდინეს. ამის დასადასტურებლად საზოგადოებას და მედიას შესაბამისი ექსპერიმერნტის მოწყობას ვთავაზობთ, რითიც დადასტურდება, რომ საჰაერო ნავიგაციის შუქურას ანძის განათებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.

სიახლე
21 იანვარი 2014  
 
 

ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 დასახელება  2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა  2014 წლის პროექტი 
1 შემოსულობები 689 305,0  704 000,7  735 000,0
 

შემოსავლები

655 356,8

667 320,7

699 500,0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

32 273,1

35 000,0

35 000,0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1 675,1

1 680,0

500,0

 

 

     

2

გადასახდელები

656 539,2

740 000,7

785 000,0

 

ხარჯები

436 399,3

648 462,4

608 566.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 488,3

83 039,6

160943.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1 809,3

946,0

8 200,0

 

ვალდებულებების კლება

84 842,3

7 552,8

7 290.4

3

ნაშთის ცვლილება

- 32 765,8

36 000,0

50 000,0

 

  

სიახლე
25 დეკემბერი 2013  
 
 

1.ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, სპექტაკლით “ბატის ჭუკი” - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერი დ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 12:00სთ

2. ახალციხის თოჯინების თეატრი” სპექტაკლით დროის ქურდები” - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 13:00სთ

3.თბილისის ხელოვნების სკოლებისა,  მოსწავლე ახალგაზრდობის და სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების კონცერტი - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 14:00

4. თითების თეატრი, სპექტაკლით “ექსტრავაგანსა” - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 16:00სთ.

5. ბასტუ ბუბუს კონცერტი - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 17:00სთ

6. თბილისის თოჯინების თეატრი, სპექტაკლით “მხიარული კონცერტი” - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 18:00სთ

7. საქართველოს ყრუთა კავშირის ანსამბლის კონცერტი - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 19:00სთ

8. ნევრლენდის- მულტიპლიკაციური გმირები - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 12:00-15:00სთ

9. ბახვა წერედიანის თოჯინური წარმოდგენა - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 14:-00-19:00სთ

10. გასართობი პროგრამა, სახალისო თამაშობები და გასართობი სადგურები ბავშვებისათვის - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერი დ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 13:00 – 18:00სთ

11. მულტი პულტის ზღაპრებისა და მულტიპლიკაციური გმირების პერსონაჟები - ჯ.კახიძის სახელობის სკვერიდ.აღმაშენებლის გამზირი# 127 16:00 -19:00სთ

12.ბათუმის თოჯინების თეატრის “თოჯინების ქალაქი“ რეჟისორ ეთერ თავართქილაძე თეატრი “სხვენი” 16:00სთ

13. “მზის ფესტივალი” მზიური 12:00-18:00სთ

14. საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის თოჯინების თეატრი სპექტაკლი “ბატის ჭუკი”-  ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეის წინ,სკვერში 16:00სთ

15. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი -ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეის წინ,სკვერში 14:00სთ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიახლე
29 მაისი 2014  
 
 

დღეს, დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომლის გადაწყვეტილებით, თბილისის მერია უკრაინაში დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით, ექიმების გამგზავრებას დააფინანსებს. აღნიშნული თხოვნით ექიმებმა თბილისის მერიას დღეს მომართეს.

სიახლე
21 თებერვალი 2014  
 
იხილეთ მეტი