ცხელი ხაზი 272 22 22
09:52 26/10/2014
სიახლეების გამოწერა
სიახლეების გამოსაწერად მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა.

ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს სისტემის - ქ. თბილისის მერიის მიერ, გამოცხადებულ კონკურსში ყველა ვაკანტური თანამდებობის კონკურსანტისთვის სავალდებულო საკითხები ტესტური გამოცდისთვის

თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის საიდუმლო სამობილიზაციო სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის შესყიდვების სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის პროფესიული ტესტები

უნარებიიხილეთ მეტი