ცხელი ხაზი 272 22 22
00:52 15/02/2016
გამოიწერეთ სიახლეები ელ. ფოსტაზე

ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს სისტემის - ქ. თბილისის მერიის მიერ, გამოცხადებულ კონკურსში ყველა ვაკანტური თანამდებობის კონკურსანტისთვის სავალდებულო საკითხები ტესტური გამოცდისთვის

თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის საიდუმლო სამობილიზაციო სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის შესყიდვების სამსახურის პროფესიული ტესტები

თბილისის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის პროფესიული ტესტები

უნარებიიხილეთ მეტი